Kontakt

Politechnika Warszawska
Wydział Fizyki

Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. +48 22 234 71 70
fax. +48 22 234 54 47
zdrojek@if.pw.edu.pl


Adresat :
Imię i nazwisko :
Adres e-mail :
Temat :
Treść :
 

Strona wykonana w ramach projektu: Manipulacja pojedynczymi elektronami w nanostrukturach
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego