Witamy


Aktualności

  • dostaliśmy projekt TEAM-TECH link
  • J. Sobieski laureatem konkursu NCN Preludium 11 (2016).
  • Nasi doktoranci (K. Żerańska i A. Gertych) dostali Diamentowy Grant 2016. zdjęcie
  • A. Łapińska laureatką konkursu NCN Preludium 10 (2016).
  • dr Anna Dużyńska nowym pracownikiem naszego zespołu
  • Nasi studenci: Klaudia Żerańska i Arkadiusz Gertych - laureatami stypendiów MNiSW za wybitne osiągnięcia
  • Sukces publikacyjny - artykuł w Nano Letters (IF: 13.5) więcej
  • dr J. Judek nowym LIDERem polskiej nauki

 

Strona wykonana w ramach projektu: Manipulacja pojedynczymi elektronami w nanostrukturach
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego