People

Nanostructures Group

Mariusz Zdrojek - PI           
zdrojek@if.pw.edu.pl
Jarosław Judek jerryj@if.pw.edu.pl

 

 

 

PhD students

Ewa Zbydniewska                    ewazbydniewska@o2.pl
Ania Dużyńska                    aniaduz@if.pw.edu.pl
Anna Łapińska                lapinska@if.pw.edu.pl
Michał Wąsik                michal.66w@op.pl
Jan Sobieski                jansobieski6@wp.pl
Michał Świniarski                michal.swiniarski90@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Undergraduate students

Andrzej Taube                 
Ania Wróblewska
 
Klaudia Żerańska
 
Arkadiusz Gertych
 
Natalia Turek
 

 

 

 

 

 

 

Former members

Marianna Śledzińska (ICN-Barcelona)                m.sledzinska@yahoo.com      see nanoblog!

 

Strona wykonana w ramach projektu: Manipulacja pojedynczymi elektronami w nanostrukturach
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego