People

Nanostructures Group

Mariusz Zdrojek - PI           
zdrojek@if.pw.edu.pl
Jarosław Judek jerryj@if.pw.edu.pl

 

 

 

PhD students

                
Ania Dużyńska                    aniaduz@if.pw.edu.pl
Anna Łapińska                lapinska@if.pw.edu.pl
Jan Sobieski           
jansobieski6@wp.pl
Michał Świniarski       michal.swiniarski90@gmail.com
    

 

 

 

 

 

 

 

Undergraduate students

Andrzej Taube                 
Ania Wróblewska
 
Klaudia Żerańska
 
Arkadiusz Gertych
 
Natalia Turek
 

 

 

 

 

 

 

Former members

Marianna Śledzińska (ICN-Barcelona)               

 

Strona wykonana w ramach projektu: Manipulacja pojedynczymi elektronami w nanostrukturach
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego